Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน_2567

14 พฤษภาคม 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม_2567

14 พฤษภาคม 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์_2567

14 พฤษภาคม 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม_2567

14 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม_2566

14 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน_2566

14 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม_2566

14 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำเดือนกันยายน_2566

14 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำเดือนสิงหาคม_2566

14 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำเดือนกรกฎาคม_2566

14 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำเดือนมิถุนายน_2566

14 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำเดือนพฤษภาคม_2566

14 กุมภาพันธ์ 2567
TOP