Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์

นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์

แรงงานจังหวัดสระแก้ว

แผนที่ตั้ง

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้วโดยมีนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชุน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้วโดยมีนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชุน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

pll_number_of_visitor 12 ครั้ง pll_posted_date 22 ก.พ. 2567

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP