Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์

นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์

แรงงานจังหวัดสระแก้ว

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวชนากานต์ วนาพรไพพฤกษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การประเมินความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด“ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายชาตรี ผดุงพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ร้านเย็นเล่าเช้ากาแฟ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวชนากานต์ วนาพรไพพฤกษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การประเมินความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด“ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายชาตรี ผดุงพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ร้านเย็นเล่าเช้ากาแฟ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

pll_number_of_visitor 10 ครั้ง pll_posted_date 1 ก.ย. 2566

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP