Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์

นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์

แรงงานจังหวัดสระแก้ว

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Infographic สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนตุลาคม ปี 2566

Infographic สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนตุลาคม ปี 2566

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวนิโลบล ตวงหิรัญวิมล นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จัดประชุมหารือหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดร่วมกัน เพื่อกำหนดสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและกำหนดจำนวนในการตรวจของสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วเพิ่มเติมจากเป้าหมายการตรวจบูรณาการฯ (สปก.ไม่ต่ำกว่า 12 แห่ง/แรงงานไม่ต่ำกว่า 120 คน) ซึ่งเป้าหมายการตรวจต้องไม่ซ้ำซ้อนกับเป้าหมายสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวนิโลบล ตวงหิรัญวิมล นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จัดประชุมหารือหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดร่วมกัน เพื่อกำหนดสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและกำหนดจำนวนในการตรวจของสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วเพิ่มเติมจากเป้าหมายการตรวจบูรณาการฯ (สปก.ไม่ต่ำกว่า 12 แห่ง/แรงงานไม่ต่ำกว่า 120 คน) ซึ่งเป้าหมายการตรวจต้องไม่ซ้ำซ้อนกับเป้าหมายสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

pll_number_of_visitor 5 ครั้ง pll_posted_date 4 ธ.ค. 2566

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP