Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์

นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์

แรงงานจังหวัดสระแก้ว
Sa Kaeo Provincial Labor Office City Hall, Mueang District, Sa Kaeo Province 27000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์ ต่อจากนั้น พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์ ต่อจากนั้น พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

pll_number_of_visitor ครั้ง pll_posted_date 21 ต.ค. 2563
วันที่  10 กันยายน 2563 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดสระแก้ว ประเด็นการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวภายหลังการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากแรงงานต่างด้าว ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และติดตามผลความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจ ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดสระแก้ว ประเด็นการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวภายหลังการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากแรงงานต่างด้าว ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และติดตามผลความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจ ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก้ว

pll_number_of_visitor ครั้ง pll_posted_date 10 ก.ย. 2563

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP