Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์

นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์

แรงงานจังหวัดสระแก้ว
Sa Kaeo Provincial Labor Office City Hall, Mueang District, Sa Kaeo Province 27000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงแรงงาน จัดเต็ม มอบของขวัญปีใหม่ 9 ชิ้น

กระทรวงแรงงาน จัดเต็ม มอบของขวัญปีใหม่ 9 ชิ้น

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมศูนย์ข้อมูลแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ขึ้นทะเบียนทำงานใน             จว.สระแก้ว ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จว.สระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี พ.อ.ชาลี ไกรอาบ รอง ผอ.รมน.จว.สระแก้ว เป็นประธานประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สจจ. สตม. กกล.บูรพา ปกครอง สสจ. วันนี้มีการพิจารณาจัดตั้งชุดปฏิบัติการเพื่อบูรณาการลงพื้นที่ตรวจแรงงานต่างด้าวกลุ่มมติ ครม.29 ธ.ค.64 และร่วมกำหนดแนวทางปฏิบัติหากต้องมีการจับกุม ดำเนินคดี และส่งกลับ

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมศูนย์ข้อมูลแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ขึ้นทะเบียนทำงานใน จว.สระแก้ว ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จว.สระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี พ.อ.ชาลี ไกรอาบ รอง ผอ.รมน.จว.สระแก้ว เป็นประธานประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สจจ. สตม. กกล.บูรพา ปกครอง สสจ. วันนี้มีการพิจารณาจัดตั้งชุดปฏิบัติการเพื่อบูรณาการลงพื้นที่ตรวจแรงงานต่างด้าวกลุ่มมติ ครม.29 ธ.ค.64 และร่วมกำหนดแนวทางปฏิบัติหากต้องมีการจับกุม ดำเนินคดี และส่งกลับ

pll_number_of_visitor ครั้ง pll_posted_date 16 ก.พ. 2564

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP