Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่รายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2566

pll_content_description

TOP