Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมศูนย์ข้อมูลแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ขึ้นทะเบียนทำงานใน จว.สระแก้ว ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จว.สระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี พ.อ.ชาลี ไกรอาบ รอง ผอ.รมน.จว.สระแก้ว เป็นประธานประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สจจ. สตม. กกล.บูรพา ปกครอง สสจ. วันนี้มีการพิจารณาจัดตั้งชุดปฏิบัติการเพื่อบูรณาการลงพื้นที่ตรวจแรงงานต่างด้าวกลุ่มมติ ครม.29 ธ.ค.64 และร่วมกำหนดแนวทางปฏิบัติหากต้องมีการจับกุม ดำเนินคดี และส่งกลับ

pll_content_description

TOP