Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว และ นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานประจำสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

pll_content_description

TOP