Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวพนิตนาฏ ไพโรจน์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด (จังหวัดสระแก้ว) โดยมีนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมลาวิลล่า บูทิค โฮเทล อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

pll_content_description

TOP