Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แรงงานไทย” มี 2 หลักสูตร ระยะเวลาอบรม 2 วัน จำนวน 12 ชั่วโมง

pll_content_description

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แรงงานไทย” มี 2 หลักสูตร ระยะเวลาอบรม 2 วัน จำนวน 12 ชั่วโมง
💰 อบรมฟรี
📖 หลักสูตรการพัฒนาทักษะอาชีพงานบริการ :
– วิชาการบริการอย่างไรให้ถูกใจลูกค้า
– วิชาการหาช่องทางทำเงินด้วยธุรกิจบริการ
– วิชาการเพิ่มรายได้ด้วยช่องทางการให้บริการบน Platform
– วิชาการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการการเงิน
– วิชาภาษีอากรเบื้องต้น และประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ
📖 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น :
– วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่ม
– วิชาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้
– วิชาการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการการเงิน
– วิชาการภาษีกรเบื้องต้น และประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ
☎️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
093-2382456
065-36838888 

TOP