Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมเพื่อรับฟัง “โครงการ ม33เรารักกัน” เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

pll_content_description

TOP