ข่าวเด่น

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560

เดินหน้าพัฒนากำลังคน สู่ไทยแลนด์ 4.0

ภาพข่าว: 

วันที่ 10 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2560 เรียนเชิญรับชมการแสดง แสง สี เสียง คืนฝัน สันติ โลกา บูชามาฆปูรมี ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

 

เรียนเชิญรับชมการแสดง แสง สี เสียง คืนฝัน สันติ โลกา บูชามาฆปูรมี

วันที่ ๑๐ ถึง ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม

อ.โคกสูง จ.สระแก้ว จัดเป็นปีที่ ๓

ภาพจากการแถลงข่าวของนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

และการแสดงตัวอย่างบางชุด

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม

 

ภาพข่าว: 

สรุปผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ

 

สรุปผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

 

 

 

ภาพข่าว: 

หลักธรรมาภิบาล (๗ ป.)

 

หลักธรรมาภิบาล (๗ ป.)  

 

คลิกตาม Link นะค่ะ

 

intranet.mol.go.th/sites/default/files/singthiisngmaadwy_10.pdf 

ภาพข่าว: 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559

ภาพข่าว: 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

 

คลิกตามลิ้ง

 

www.sakaeo.go.th/sez_sk/parliament.html 

 

 

 

 

ภาพข่าว: 

บทสรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 2 เรื่อง

 บทสรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ จำนวน 2 เรื่อง 

ภาพข่าว: 
Syndicate content