อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

  

 

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2556

 

ค่าจ้างขั้นต่ำ
พื้นที่
300
ภูเก็ต
300
กรุงเทพฯ   นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร
300
ชลบุรี
300
ฉะเชิงเทรา สระบุรี
300
พระนครศรีอยุธยา
300
ระยอง
300
พังงา
300
ระนอง
300
กระบี่
300
นครราชสีมา ปราจีนบุรี
300
ลพบุรี
300
กาญจนบุรี
300
เชียงใหม่  ราชบุรี
300
จันทบุรี   เพชรบุรี
300
สงขลา   สิงห์บุรี
300
ตรัง
300
นครศรีธรรมราช   อ่างทอง
300
ชุมพร  พัทลุง  เลย  สตูล  สระแก้ว
300
ประจวบคีรีขันธ์  ยะลา  สมุทรสงคราม  สุราษฎร์ธานี
300
นราธิวาส   อุดรธานี  อุบลราชธานี
300
นครนายก   ปัตตานี
300
ตราด ลำพูน   หนองคาย
300
กำแพงเพชร   อุทัยธานี
300
กาฬสินธุ์  ขอนแก่น   ชัยนาท   สุพรรณบุรี
300
เชียงราย   นครสวรรค์   บุรีรัมย์   เพชรบูรณ์  ยโสธร   ร้อยเอ็ด   สกลนคร
300
ชัยภูมิ  มุกดาหาร   ลำปาง   สุโขทัย   หนองบัวลำภู
300
นครพนม
300
พิจิตร พิษณุโลก  แพร่   มหาสารคาม   แม่ฮ่องสอน   อำนาจเจริญ  อุตรดิตถ์
300
ตาก   สุรินทร์
300
น่าน
300
ศรีสะเกษ
300
พะเยา

 

 ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

 หมายเหตุ        1.  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7)

                            เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม 2556 เป็นต้นไป  

ไฟล์แนบขนาด
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขึ้นต่ำ (ฉบับที่7)331.86 KB