วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “กุศลรวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เนื่องในงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก จัดโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และโรงพยาบาลสมเด็จพระย