วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว นายอำเภออรัญประทศ และส่วนราชกา