วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น.นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาควิชาการเพื่อการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายภูสิต สมจิตต์ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ดร.สุพจน์