วันที่ 12 ก.พ.61 เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จ.สระแก้ว เพื่อกำหนดแนวทางการประชุมถ่ายทอดนโยบายและชุดความรู้ให้แก่คณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการ