วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว และ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ของจังหวัดสระ