สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วจัดสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ วันนี้(8 ก.พ.61) นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการส่งเสร