เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ออกตรวจเยี่ยมติดตามการรับแสดงความประสงค์เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วย