วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้รับมอบหมายจากนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดกิจกรรมในโครงการ To Be Number One จังหวัดสระแก้ว มหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One จังหวัด