จังหวัดสระแก้วและเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้นำสิ่งของมามอบ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อรับบริจาคทรัพย์และ