วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนคุณธรรม (บ้าน-วัด-โรงเรียน) เพื่อพัฒนาให้คนเป็นคนดีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ค้นหาอัตลักษณ์ และเสวนาเพื่อพัฒนาชุมชนคุณธรรม ณ ห้องประ