"บิ๊กอู๋" ขอให้นายจ้าง /ผู้ประกอบการ เริ่งไปพิสูจน์สัญชาติ ย้ำ บริการสะดวก รวดเร็ว ไม่รอนาน