"บิ๊กอู๋" ย้ำ สนับสนุนให้นักเรียน /นักศึกษา ได้ทำงานช่วงปิดภาคเรียน