วันที่ 13 มกราคม 2561 สนพ.สระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว จัดงานวันเด็ก ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โดยนำเครื่องเชื่อมโลหะ และอุปกรณ์ด้านช่าง จัดแสดงให้เยาวชนได้สัมผัสของจริง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้คำอธิบาย เพื่อ