วารสารสาระน่ารู้ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2560