วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว