วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 08.45 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน วันป้องกันและลดอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 และพิธีปล่อยขบวนรณรงค์เปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 โดยมี