วารสารสาระน่ารู้ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560