สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม หมู่ 11 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว