วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงานประจำจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมดอก