วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานแรงงานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมีนายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระ