วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และพุทธศาสนิกชน ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะ