วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดร่วมพิธีถวายถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 66 รูป