วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสระแก้ว พร้อมให้บริการศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 60 จนถึงวันที่