วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พร้อมให้บริการวันนี้วันแรก (24 ก.ค.60) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.