วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว