วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ชั้น 2 ณ ห้องประชุมสำน