สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ วัดบ้านหนองแวง หมู่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว