วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา 09.00 - 12.00 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมซ่อมแผนอพยพหนีไฟภายในศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้วและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยภายในหน่วย