รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 2 ปี 2554