โครงสร้างบุคคลากร

 

        โครงสร้างบุคลากร

                สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

 

 

 

นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย

แรงงานจังหวัดสระแก้ว

 
 

นางสาวกชามาส ยั่งยืน

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 
 

นางสาวอมรา ยะถาคาร

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 นายอิทธิพล ทาแจ่ม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 
 

นางวนิดา รุ่งโรจน์

พนักงานธุรการ ส๓

นายสุวัฒน์ อิ่มพร้อม

พนักงานขับรถยนต์ ส๒

 

นางสาวบุษยมาศ กองม่วง

นักวิชาการแรงงาน


 

นางสาวจิตติมา พยุพา

นักวิชาการแรงงาน

 

 นายขจรศักดิ์ เสาวรส

เจ้าหน้าที่สถานการณ์แรงงาน

 

ไฟล์แนบขนาด
โครงสร้างบุคลากร สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว141.53 KB