ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
ประชุมหารือ โครงการแรงงานสมานฉันท์ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ปี 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ประชุมหารือ โครงการแรงงานสมานฉันท์ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ปี 2559 วันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เข้าพบและร่วมหารือผู้แทนในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วยงาน เพื่อขอทราบข้อมูลความต้องการแรงงานใน 5 เขตเศรษฐกิขพิเศษใน 5 ปีข้างหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่1/2559 วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 โดยนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสุทธิ สุโกศล) และคณะ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสุทธิ สุโกศล) ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ตามแผนการตรวจราชการฯ วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย อาสาสมัครแรงงาน จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2559 ณ บ้านทะเลภูรีสอร์ท จังหวัดตราด
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 11 มีนาคม 2559 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 8 มีนาคม 2559
การประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน ในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดพื้นที่ภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลาง ชั้น 4 จังหวัดสระแก้ว วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 12 มกราคม 2559
โครงการอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และโครงการอบรมพัฒนาความรู้เพื่อขยายเครือข่ายชมรม To Be Number One ในสถานประกอบกิจการจังหวัดสระแก้ว วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558
นัดพบแรงงานย่อย ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 8 ธันวาคม 2558
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนบ้านหอนกอง ม.1 ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ปี 2558 1-7 ธันวาคม 2558
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดบ้านด่าน ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว
นัดพบแรงงานย่อย ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 มอบเงินช่วยกาชาด จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว