ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดวังสมบูรณ์ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 12 มกราคม 2559
โครงการอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และโครงการอบรมพัฒนาความรู้เพื่อขยายเครือข่ายชมรม To Be Number One ในสถานประกอบกิจการจังหวัดสระแก้ว วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558
นัดพบแรงงานย่อย ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 8 ธันวาคม 2558
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนบ้านหอนกอง ม.1 ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ปี 2558 1-7 ธันวาคม 2558
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดบ้านด่าน ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว
นัดพบแรงงานย่อย ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 มอบเงินช่วยกาชาด จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 13 ตุลาคม 2558
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 11 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
สภากาแฟ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมทิพปุระ อ.เมือง จ.สระแก้ว
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านกะสัง ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนทัพหลวง ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ในสถานประกอบการจังหวัดสระแก้ว วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมธนาสิริ อ.เมือง จ.สระแก้ว
สปส สู่สถานศึกษา โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี วันที่ 18 มิถุนายน 58
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 17 มิถุนายน 2558
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 วัดคลองไก่เถื่อน ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว