ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
งานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 10 มกราคม 2558
งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ปี 2557 1-7 ธันวาคม 2557
จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 12-57 วันที่ 19 ธันวาคม 57 ร.ร.บ้านคลองธรรมชาติ อ.เขาฉกรรจ์
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 17 ธันวาคม 2557
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ บ้านหนองปรือ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
จ.เคลื่อนที่ วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ วัดสวนป่า ม.3 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
วันที่ 15 ตุลาคม 2557 นัดพบแรงงานย่อย ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว)
วันที่ 17 กันยายน 2557 นัดพบแรงงานย่อย ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว)
ประชุม อสร.หมู่บ้าน วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
กำหนดการตรวจราชการ รอบที่ 3 (Monitoring Evaluation) ฉบับแก้ไขใหม่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวินัย ลู่วิโรจน์) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปี 2557 ณ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 4 กันยายน 2557
โครงการเฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสานพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดสระแก้ว วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557
จ.เคลื่อนที่ 22 ส.ค. 57 ร.ร.บ้านคลองยายอินทร์ ม.3 ต.วังทอง อ.วังสมบุรณ์
ศูนย์ประสานการจ้างแรงงานกัมพูชาประจำจังหวัดสระแก้ว วันที่ 20 ส.ค. 57
ประกันสังคมสู่สถานศึกษา วันที่ 19 ส.ค.57 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ต.คลองน้ำใส
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 13 ส.ค.57 ศาลากลางหมู่บ้าน ม.7 บ้านเนินพัฒนา ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร
โครงการจัดประชุมระดมสมอง (Focus group) กลุ่มนายจ้างและลูกจ้างจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
จังหวัดเคลื่อนที่ 17 ก.ค.57 ร.ร.บ้านละลมติม (จิตรพลานุสนธ์) ม.4 ต.โคกสูง อ.โคกสูง
อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 16 ก.ค. 57 ศาลากลางบ้านบ้านทับประดู่ ม.10 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นัดพบแรงงานย่อย ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว)