ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 ณ วัดรีนิมิตร ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว
ประชุมจ้างงานเร่งด่วน วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
วันแรงงานแห่งชาติปี 2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 25 เมษายน 2557 ณ วัดบ้านตุ่น อ.บ้านด่าน
วันผู้สูงอายุ วันที่ 17 เมษายน 2557 ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว
ประชุม อสร อรัญประเทศ วันที่ 4 เมษายน 2557
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 19 มีนาคม 2557
กระทรวงแรงงานพบประชาชน ณ ลานสยามมินทร์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อ.อรัญประเทศ วันที่ 14 มีนาคม 2557
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 12 มีนาคม 2557 หมู่ 9 บ้านช่องกุ่ม วัฒนานคร
ประชุม อสร อำเภอเขาฉกรรจ์และอำเภอเมือง ณ เทศบาลตำบลท่าเกษม วันที่ 4 มีนาคม 2557
จังหวัดเคลื่อนที่ ร.ร.บ้านโคกเพร็ก ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
ประชุมยุทธศาสตร์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
ประชุมย่อย อสร.ครั้งที่ 2 อำเภอวังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ คลองหาด วันที่ 28 ม.ค. 57
วันคนพิการสากล ประจำปี 2556 วันที่ 24 มกราคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 17 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
นัพพบแรงงาน วันที่ 15 มกราคม. 2557
วันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2557
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 13 ธ.ค. 2556 ร.ร.บ้านหินกอง ต.ไทรทอง อ.คลองหาด
งานกาชาด วันที่ 1-7 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑล ต. ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว
จังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านหนองมั่ง ต.หนองแวง อ.โคกสูง วันที่ 18 ตุลาคม 2556