ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 24 เมษายน 2558 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 22 เมษายน 2558
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัย ณ หอประชุมปางสีดา วันที่ 2 เมษายน 2558 (ภาคค่ำ)
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว วันที่ 2 เมษายน 2558 (ภาคเช้า)
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าและวันข้ารราชการพลเรือน วันที่ 31 มีนาคม 2558
จังหวัดเคลื่อนที่ 20 มีนาคม ณ วัดช่องกุ่ม ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ พื้นที่จังหวัดนครนายก วันที่ 22-23 มีนาคม 2558
พิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
การประชุม อสร.จังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดสระแก้ว
นัดพบแรงงานย่อย ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
งานค่านิยม 12 ประการ ณ กศน.อรัญประเทศ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
จังหวัดเคลื่อนที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านเขามะกา ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 16 มกราคม 2558 วัดชนะชัยศรี ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
งานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 10 มกราคม 2558
งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ปี 2557 1-7 ธันวาคม 2557
จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 12-57 วันที่ 19 ธันวาคม 57 ร.ร.บ้านคลองธรรมชาติ อ.เขาฉกรรจ์
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 17 ธันวาคม 2557
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ บ้านหนองปรือ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว