ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 11 ตุลาคม 2559
สำนักงานแรงงาน ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 9/2559 ประจำเดือนกันยายน 2559 วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา หมู่ 5 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
สำนักงานแรงงานจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่2) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว และหน่วงงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วม โครงการบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 13 กันยายน 2559
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 3 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ( นายสุทธิ สุโกศล ) เขตตรวจราชการที่ 3 จังหวัดสระแก้ว วันที่ 19 สิงหาคม 2559
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2559
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดแสงจันทร์ ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการ To Be Number One ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ Hall 9 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานแรงงาน ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2559 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดคลองหว้า หมู่ 4 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 14 มิถุนายน 2559
สำนักงานแรงงาน ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านท่าเต้น ม.9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
สำนักงานแรงงาน ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2559 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านกุดเวียน หมู่ที่ 4 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้บริการในงานนัดพบแรงงานย่อย จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ณ ห้างบิ๊กซี สาขา สระแก้ว จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมโครงการแรงงานสมานฉันท์ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ปี 2559 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนท่าเกษมวิทยา ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว
โครงการเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3/2559 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ณ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
สำนักงานแรงงาน ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือนเมษายน 2559 วันที่ 22 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี หมู่ที่ 10 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
ประชุมหารือ โครงการแรงงานสมานฉันท์ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ปี 2559 ครั้งที่ 4 วันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ประชุมหารือ โครงการแรงงานสมานฉันท์ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ปี 2559 ครั้งที่ 3 วันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว