ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 17 มิถุนายน 2558
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 วัดคลองไก่เถื่อน ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ลานกีฬาอเนกประสงค์ ต.วังใหม่ (ศาลเจ้าแม่วังใหม่) อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ตรวจเยี่ยม โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
การประชุมดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 29 เมษายน 2558
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 24 เมษายน 2558 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 22 เมษายน 2558
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัย ณ หอประชุมปางสีดา วันที่ 2 เมษายน 2558 (ภาคค่ำ)
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว วันที่ 2 เมษายน 2558 (ภาคเช้า)
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าและวันข้ารราชการพลเรือน วันที่ 31 มีนาคม 2558
จังหวัดเคลื่อนที่ 20 มีนาคม ณ วัดช่องกุ่ม ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ พื้นที่จังหวัดนครนายก วันที่ 22-23 มีนาคม 2558
พิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
การประชุม อสร.จังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดสระแก้ว
นัดพบแรงงานย่อย ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
งานค่านิยม 12 ประการ ณ กศน.อรัญประเทศ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
จังหวัดเคลื่อนที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านเขามะกา ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 16 มกราคม 2558 วัดชนะชัยศรี ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว