ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 14 มิถุนายน 2559
สำนักงานแรงงาน ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านท่าเต้น ม.9 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
สำนักงานแรงงาน ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2559 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านกุดเวียน หมู่ที่ 4 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้บริการในงานนัดพบแรงงานย่อย จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ณ ห้างบิ๊กซี สาขา สระแก้ว จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมโครงการแรงงานสมานฉันท์ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ปี 2559 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนท่าเกษมวิทยา ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว
โครงการเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3/2559 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ณ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
สำนักงานแรงงาน ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือนเมษายน 2559 วันที่ 22 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี หมู่ที่ 10 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
ประชุมหารือ โครงการแรงงานสมานฉันท์ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ปี 2559 ครั้งที่ 4 วันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ประชุมหารือ โครงการแรงงานสมานฉันท์ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ปี 2559 ครั้งที่ 3 วันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ประชุมหารือ โครงการแรงงานสมานฉันท์ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ปี 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ประชุมหารือ โครงการแรงงานสมานฉันท์ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ปี 2559 วันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เข้าพบและร่วมหารือผู้แทนในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วยงาน เพื่อขอทราบข้อมูลความต้องการแรงงานใน 5 เขตเศรษฐกิขพิเศษใน 5 ปีข้างหน้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่1/2559 วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 โดยนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสุทธิ สุโกศล) และคณะ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสุทธิ สุโกศล) ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ตามแผนการตรวจราชการฯ วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย อาสาสมัครแรงงาน จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2559 ณ บ้านทะเลภูรีสอร์ท จังหวัดตราด
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 11 มีนาคม 2559 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 8 มีนาคม 2559
การประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน ในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดพื้นที่ภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลาง ชั้น 4 จังหวัดสระแก้ว วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559