ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว)
1 พฤษภาคม 2560 วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560
วันที่ 24 เมษายน 2560 ประชุมคณะทำงานแก้ไขด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 20 เมษายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2560 ประจำเดือนเมษายน 2560
วันที่ 11 เมษายน 2560 นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว)
วันที่ 4 เมษายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ 3 เมษายน 2560 โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 29 มีนาคม 2560 งานแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560
วันที่ 29 มีนาคม 2560 แรงงานจังหวัดสระแก้ว (นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 27 มีนาคม 2560 แรงงานจังหวัดสระแก้ว (นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย) ร่วมฟังบรรยายและร่วมแสดงความคิดเห็น หัวข้อ "ความคืบหน้าและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว"
วันที่ 23 มีนาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560
วันที่ 14 มีนาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
วันที่ 10 มีนาคม 2560 แรงงานจังหวัดสระแก้ว (นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย) ประชุมคณะทำงานแก้ไขด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 9 มีนาคม 2560 แรงงานจังหวัดสระแก้ว (นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย) ร่วมประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยฤดูการผลิต
วันที่ 8 มีนาคม 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ) และคณะ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว) วันที่ 7 มีนาคม 2560
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะและถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เนื่องในวัน "พระบิดาแหม่งมาตราฐานการช่างไทย"
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ.2562-2564 และ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสระแก้ว