ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2560 โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานร่วมภายในกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าประชุมหารือร่วมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง เพื่อหารือและรับทราบสาระสำคัญ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้บริการในงานนัดพบแรงงานย่อย จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ณ ห้างบิ๊กซี สาขา สระแก้ว จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา 09.00 - 12.00 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมซ่อมแผนอพยพหนีไฟภายในศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้วและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยภายในหน่วย
วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา 09.00 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหา
สำนักงานแรงงาน ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2560 ประจำเดือน,มิถุนายน 2560 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ วัดบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 7 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว โดยนายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้วจัดการสัมมนา การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน วันพุธที่ 21 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมสมาคมเกษตรกร
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว โดยนายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว ประชุมคณะทำงานแก้ไขด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น.
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้บริการในงานนัดพบแรงงานย่อย จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ณ ห้างบิ๊กซี สาขา สระแก้ว จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว โดยนายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว ประชุมโครงการประเมินผลการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว)
1 พฤษภาคม 2560 วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560
วันที่ 24 เมษายน 2560 ประชุมคณะทำงานแก้ไขด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 20 เมษายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2560 ประจำเดือนเมษายน 2560
วันที่ 11 เมษายน 2560 นัดพบแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สระแก้ว)
วันที่ 4 เมษายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ 3 เมษายน 2560 โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 29 มีนาคม 2560 งานแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560
วันที่ 29 มีนาคม 2560 แรงงานจังหวัดสระแก้ว (นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระแก้ว