ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว และ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ของจังหวัดสระ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วจัดสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ วันนี้(8 ก.พ.61) นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการส่งเสร
เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ออกตรวจเยี่ยมติดตามการรับแสดงความประสงค์เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วย
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้รับมอบหมายจากนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดกิจกรรมในโครงการ To Be Number One จังหวัดสระแก้ว มหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One จังหวัด
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผศ.เอนก สูตรมงคล รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ผศ.ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.ทักษญา
วันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย มีเจ้าหน้าที่ และคณะชมรม TO BE NUMBER ONE จากบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวั
จังหวัดสระแก้วและเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้นำสิ่งของมามอบ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อรับบริจาคทรัพย์และ
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนคุณธรรม (บ้าน-วัด-โรงเรียน) เพื่อพัฒนาให้คนเป็นคนดีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ค้นหาอัตลักษณ์ และเสวนาเพื่อพัฒนาชุมชนคุณธรรม ณ ห้องประ
"บิ๊กอู๋" ขอให้นายจ้าง /ผู้ประกอบการ เริ่งไปพิสูจน์สัญชาติ ย้ำ บริการสะดวก รวดเร็ว ไม่รอนาน
"บิ๊กอู๋" ย้ำ สนับสนุนให้นักเรียน /นักศึกษา ได้ทำงานช่วงปิดภาคเรียน
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานแถลงข่าวการจัดงาน “Sakaeo Grand Street ตลาดวิถีไทย เชื่อมใจ สองแผ่นดิน By we for you” และการประกวดมิสแกรนด์สระแก้วปี 2018 รอบตัดสิน วันที่ 27 – 28 มกราคมนี้ ณ บ
วันที่ 13 มกราคม 2561 สนพ.สระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว จัดงานวันเด็ก ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โดยนำเครื่องเชื่อมโลหะ และอุปกรณ์ด้านช่าง จัดแสดงให้เยาวชนได้สัมผัสของจริง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้คำอธิบาย เพื่อ
วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 08.45 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน วันป้องกันและลดอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 และพิธีปล่อยขบวนรณรงค์เปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 โดยมี
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระแก้ว เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และ ชมรม To BE NUMBER ONE บริษัทน้ำตาลแ
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” ประจำเ
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้บริการในงานนัดพบแรงงานย่อย จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ณ ห้างบิ๊กซี สาขา สระแก้ว จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยฤดูการผลิต ปี 2560โดยมีแรงงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานท
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระแก้ว โดยมีแรงงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว หน