ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้วร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (โครงการสระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน) ครั้งที่ 6/2555
กระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมโครงการสระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน
วันแรงงานแห่งชาติ 2555
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระแก้ว
จังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ 3/2555
งานฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดมหาชาติ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2555
กระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้วได้เข้าร่วมโครงการสระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน ครั้งที่6/2554
กระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้วได้เข้าร่วมโครงการสระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน ครั้งที่5/2554
วันนัดพบแรงงาน(จังหวัดสระแก้ว)
สำนักงานแรงงานสระแก้วร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
จังหวัดสระแก้วประชุมโครงการจ้างงานเร่งด่วน ครั้งที่ 2/2554
อาสาสมัครแรงงานพัฒนาท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว
วันแรงงานแห่งชาติ
แรงงานจังหวัดสระแก้วร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดน
แรงงานสระแก้วร่วมอภิปรายแนวทางการขจัดปัญหา / อุปสรรคการเคลื่อนย้านแรงงาน
การตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายอาทิตย์ อิสโม)
กระทรวงแรงงานร่วมโครงการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
ประชุมโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ครั้งที่ 4/2553
กระทรวงแรงงานร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
จังหวัดสระแก้วประชุมโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ครั้งที่ 3/2553