ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
นัดพบแรงงานที่ห้างบิ๊กซี จ.สระแก้ว วันที่ 19 มิถุนายน 2556
สปส. สู่สถานศึกษา โรงเรียนสระแก้ว วันที่ 19 มิถุนายน 2556
อำเภอยิ้ม โรงเรียนร่มเกล้า วัฒนานคร วันที่ 12 มิถุนายน 2556
งาน TO BE NUMBER ONE วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
อำเภอยิ้ม วัดหนองใหญ่ 15 พฤษภาคม 2556
วันนัดพบแรงงานที่ห้างบิ๊กซี จ.สระแก้ว วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
วันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
วันผู้สูงอายุ ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว วันที่ 11 เมษายน 2556
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านคลองตาสูตร อ.วังน้ำเย็น วันที่ 19 เมษายน 2556
นัดพบแรงงานที่ห้างบิ๊กซี จ.สระแก้ว วันที่ 17 เมษายน 2556
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านซับน้อย อ.คลองหาด วันที่ 22 มีนาคม 2556
นัดพบแรงงานย่อยที่ห้างบิ๊กซี จ.สระแก้ว วันที่ 20 มีนาคม 2556
วันนัดพบแรงงานที่ห้างบิ๊กซี จ.สระแก้ว วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
การตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน (นายสุเมธ มโหสถ)และคณะ
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ วันที่15 กุมภาพันธ์ 2556
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
งานกาชาด วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2556
วันคนพิการสากล ลานสยามมินทร์ 23 มกราคม 2556
จังหวัดเคลื่อนที่ 24 มกราคม 2556
อำเภอยิ้ม 23 มกราคม 2556