ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
วันคนพิการสากล ประจำปี 2556 วันที่ 24 มกราคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 17 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
นัพพบแรงงาน วันที่ 15 มกราคม. 2557
วันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2557
จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 13 ธ.ค. 2556 ร.ร.บ้านหินกอง ต.ไทรทอง อ.คลองหาด
งานกาชาด วันที่ 1-7 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑล ต. ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว
จังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านหนองมั่ง ต.หนองแวง อ.โคกสูง วันที่ 18 ตุลาคม 2556
อำเภอยิ้ม ศาลากลางบ้านหนองน้ำใส ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร วันที่ 16 ตุลาคม 2556
นัดพบแรงงานที่ห้างบิ๊กซี จ.สระแก้ว วันที่ 16 ตุลาคม 2556
หัวหน้ามอบเกียรติบัตร อสร.
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานช่วยบรรจุถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสระแก้ว วันที่ 11 ตุลาคม 2556
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านบ่อนางชิง อ.ห้วยโจด วันที่ 13 กันยายน 2556
ประชุมเรื่องอนุกรรมการค่าจ้าง วันที่ 9 กันยายน 2556
นัดพบแรงงานที่ห้างบิ๊กซี จ.สระแก้ว วันที่ 21 สิงหาคม 2556
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านทุ่งพระ ต.ท่าเกษม วันที่ 16 สิงหาคม 2556
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ วันที่ 15 สิงหาคม 2556
สปส.สู่สถานศึกษา คลองหาดพิทยาคม วันที่ 31 กรกฏาคม 2556
สปส.สู่สถานศึกษา เทคโนโลยีสระแก้ว วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดเมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
โครงการระดมสมอง (Focus Group) กลุ่มนายจ้างและกลุ่มลูกจ้างเพื่อติดตามผลกระทบ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556