ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว นำคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม “สภากาแฟ จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนสิงหาคม 2560 และร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานฯ
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม หมู่ 11 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงานประจำจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมดอก
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานแรงงานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมีนายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระ
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้บริการในงานนัดพบแรงงานย่อย จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ณ ห้างบิ๊กซี สาขา สระแก้ว จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และพุทธศาสนิกชน ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะ
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดร่วมพิธีถวายถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 66 รูป
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสระแก้ว พร้อมให้บริการศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 60 จนถึงวันที่
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พร้อมให้บริการวันนี้วันแรก (24 ก.ค.60) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.
โครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบ ให้เข้มแข็ง การฝึกอาชีพการทำสบู่ หมู่บ้านอพป.คลองน้ำใส ม.6 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 จำนวน 20 คน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ชั้น 2 ณ ห้องประชุมสำน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7/2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ วัดบ้านหนองแวง หมู่ 1 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2560 โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานร่วมภายในกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าประชุมหารือร่วมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง เพื่อหารือและรับทราบสาระสำคัญ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้บริการในงานนัดพบแรงงานย่อย จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ณ ห้างบิ๊กซี สาขา สระแก้ว จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา 09.00 - 12.00 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมซ่อมแผนอพยพหนีไฟภายในศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้วและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยภายในหน่วย
วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา 09.00 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหา
สำนักงานแรงงาน ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2560 ประจำเดือน,มิถุนายน 2560 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ วัดบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ 7 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว โดยนายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้วจัดการสัมมนา การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน วันพุธที่ 21 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมสมาคมเกษตรกร