ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. และเวลา 15.30 น.นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายสิทธิศักดิ์
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบา
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเ
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น.นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปคณะสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ประจำไทเป ไต้หวัน "โครงการนำนัก
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจุดผ่านแดนจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. เข้าร่วมงานเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง ความก้าวหน้า โอกาสและความท้าท้ายของอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและปอยเปต เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านเศรษ
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ.สระแก้ว โดยมีหัวหน้าส่
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว นายกันตพิชญ์ ประดับการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน เปิดการประชุมชี้แจงโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ ครั้งที่ 2 ซึ่งสำนักงานสวัสดิ
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.คณะแม่บ้านมหาดไทย นำโดย ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคม แม่บ้านมหาดไทยซึ่งเดินทางมาประชุมโครงการแม่บ้านมหาดไทยสัญจร "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" ณ อุทยานแห่งชาติตาพระยา ได้เข้าเยี่ยมชมการฝึกอาชีพ
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว นายวสันต์ ปาลาศ จัดหางานจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมหารือการปฏิบัติตามแผนระดมกำลังกวดขันจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงง
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดผลการดำเนินงานจังหวัดTO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ระดับประเทศ ณ ห้องประชุม วิทยาล
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 จังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จ.สระแก้ว เพื่อติดตามขับเคลื่
วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย.61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ทำพิธีปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต โดยมีนายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา นายสิทธิ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “กุศลรวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เนื่องในงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก จัดโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และโรงพยาบาลสมเด็จพระย
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 4.0 จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลาก
วันอังคาร 12 มิ.ย.61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต โดยนางนฤมล. พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝี