ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
วันอังคารที่ 27 ก.ย.61 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
วันอังคารที่ 25 ก.ย.61 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ จ.สระแก้ว (ก.ค.อ.จังหวัด) ตามกฎหมายว่าด้วยการ
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว นายวสันต์ ปาลาส จัดหางานจังหวัดสระแก้ว นายกันตพิชญ์ ประดับการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้อ
วันที่ 12 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 02.45 น. ได้เกิดฝนตกหนักและมีน้ำท่วมรอการระบายในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ระดับน้ำท่วมตลาดโรงเกลือและถนนศรีเพ็ญสูงประมาณ ๓๐ ซม. เป็นลักษณะน้ำฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทัน ต่อมา
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว นายวสันต์ ปาลาศ จัดหางานจังหวัดสระแก้ว และผู้แทนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหาร
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมต้านทุจริต” ณ หอประชุมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อ.วั
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. และเวลา 15.30 น.นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายสิทธิศักดิ์
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบา
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเ
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น.นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปคณะสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ประจำไทเป ไต้หวัน "โครงการนำนัก
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจุดผ่านแดนจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. เข้าร่วมงานเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง ความก้าวหน้า โอกาสและความท้าท้ายของอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและปอยเปต เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านเศรษ
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ.สระแก้ว โดยมีหัวหน้าส่
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว นายกันตพิชญ์ ประดับการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน เปิดการประชุมชี้แจงโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ ครั้งที่ 2 ซึ่งสำนักงานสวัสดิ
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.คณะแม่บ้านมหาดไทย นำโดย ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคม แม่บ้านมหาดไทยซึ่งเดินทางมาประชุมโครงการแม่บ้านมหาดไทยสัญจร "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" ณ อุทยานแห่งชาติตาพระยา ได้เข้าเยี่ยมชมการฝึกอาชีพ
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสิทธิศักดิ์ ธารนัย แรงงานจังหวัดสระแก้ว นายวสันต์ ปาลาศ จัดหางานจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมหารือการปฏิบัติตามแผนระดมกำลังกวดขันจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงง