สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

องค์พระเจ้าอยู่หัว
ข้าพระพุทธเจ้า แรงงานจังหวัดสระแก้ว
ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ขอน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จพระองค์ สู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content